Θέσεις Εργασίας

Network Engineer

General Requirements

Has 2 to 4 years of previous experience on the field
Provides remote technical support and on-site visits
Is a licensed driver and motorbike / or car owner
Has exceptional command of the English language
Can work as individual or team
Reference from previous employer
Fulfilled military obligations for male candidates

Technical Requirements

Windows client OS support
Microsoft Office 365 support
Microsoft Azure support
Can setup entire small LAN by themselves (5-10 client with ALL equipment) and support day 1 operations
Solid understanding of TCP/IP principles

Additional Knowledge

Windows Server 2016 and later versions and Microsoft Active Directory knowledge will be appreciated

The qualifications and information found in this job description do not encapsulate all requirements of the position but provide a basis for the general requirements expected in qualifying for and performing.

Systems Engineer

We have managed to grow significantly and become very active in Greece and abroad and we have an exciting opportunity available for an IT engineer. The IT engineer is part of a team of IT professionals who provide technical support to our growing clientele.

General Requirements

Has 5 to 7 years of previous experience on the field
Provides remote technical support and on-site visits
Likes traveling and is ready to undertake tasks abroad
Is a licensed driver and motorbike / or car owner
Has exceptional command of the English language
Can work as individual or team
Reference from previous employer
Fulfilled military obligations for male candidates

Technical Requirements

Windows client OS support
Can setup entire small LAN by themselves (5-10 client with ALL equipment) and support day 1 operations
Solid understanding of TCP/IP principles
Solid understanding of cisco device management, iOS upgrades, flash management, Cisco licensing management, cabling.
Solid understanding of Network operation on security devices, firewalls, load balancers, routers and switches
Skilled on VMware ESXI management, Hyper V management
Skilled on Veeam Backup and Replication
Skilled on Windows Domain Administration 2012,2016, Active Directory, Group Policy implementation, Exchange online 365 administration

Additional Knowledge

Linux, IPBX,VOIP & Or Cisco Collaboration Skills will be appreciated

The qualifications and information found in this job description do not encapsulate all requirements of the position but provide a basis for the general requirements expected in qualifying for and performing.

  By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.

  Τι πρέπει να γνωρίζετε κατά την αποστολή του Βιογραφικού σας Σημειώματος

  Ευχαριστούμε θερμά για την αποστολή του Βιογραφικού σας Σημειώματος στην Εταιρεία Network Dynamics. Θα εξετάσουμε το βιογραφικό σας, προκειμένου να συμπεράνουμε εάν οι δεξιότητές σας ταιριάζουν στην αντίστοιχη θέση εργασίας, για την οποία κάνετε αίτηση. Με την αποστολή του Βιογραφικού σας Σημειώματος θα πρέπει να γνωρίζετε τα εξής:

  - Ο χειρισμός του Βιογραφικού σας Σημειώματος γίνεται με απόλυτη εχεμύθεια, ενώ πρόσβαση σε αυτό θα έχει μόνον το απολύτως απαραίτητο προσωπικό της Εταιρείας.

  - Αποκλειστικός σκοπός επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που εμπεριέχονται στο Βιογραφικό σας Σημείωμα είναι η αξιολόγησή του, προκειμένου να διαπιστώσουμε εάν είστε ο υποψήφιος που αναζητούμε.

  - Θα σας παρακαλούσαμε να μην αποστέλλονται πληροφορίες σχετικές ποινικές καταδίκες και αδικήματα ή ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (όπως πληροφορίες σχετικά με πολιτικά φρονήματα, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, συμμετοχή σε συνδικαλιστικές οργανώσεις, γενετικά ή βιομετρικά δεδομένα, δεδομένα υγείας κ.λπ.).

  - Εάν παρέχετε στοιχεία τρίτων (π.χ. συστατικές επιστολές προηγούμενων εργοδοτών) παρακαλούμε να έχετε εξασφαλίσει τις αντίστοιχες συγκαταθέσεις από αυτούς.

  - Το Βιογραφικό σας Σημείωμα μπορεί να φτάσει σε εμάς απευθείας από εσάς μέσω της ιστοσελίδας μας.

  - Το Βιογραφικό σας σημείωμα θα διατηρηθεί στη βάση μας για έξι μήνες από την κάλυψη της θέσεως εργασίας και αμέσως μετά θα διαγράφεται.

  Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης ή διαγραφής των δεδομένων σας, του περιορισμού της επεξεργασίας, της φορητότητας των δεδομένων σας ή της εναντίωσης στην επεξεργασίας, παρακαλούμε να μας υποβάλλετε γραπτό αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

  Η εταιρεία θα ικανοποιήσει το αίτημά σας εντός ενός (1) μηνός, εκτός εάν χρειαστούμε παράταση δύο (2) μηνών για την απάντηση στο αίτημά σας, λόγω της πολυπλοκότητας αυτού ή λόγου του μεγάλου αριθμού των αιτημάτων, οπότε και θα σας ενημερώσουμε αιτιολογημένα γι’ αυτό το συντομότερο δυνατό. Εάν το αίτημά σας δεν ικανοποιηθεί μπορείτε να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (http://www.dpa.gr/)

  Η Εταιρεία καθίσταται Υπεύθυνη Επεξεργασίας για τα Βιογραφικά Σημειώματα που λαμβάνει. Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε στο [email protected]