Μελέτες υλοποίησης δικτύου

Μελέτη & σχεδιασμός δικτύου

Το πρώτο βήμα στην υλοποίηση είτε ενός νέου δικτύου δεδομένων, είτε την αναβάθμιση / επέκταση ενός ήδη υπάρχοντος, είναι να καταλάβουμε τις ανάγκες και τις οικονομικές δυνατότητες του πελάτη μας, ώστε να παρέχουμε την πιο αξιόπιστη και αποτελεσματική λύση, με προοπτικές επέκτασης στο μέλλον.

Καλωδίωση & Επικοινωνία

Μελέτη εγκαταστάσεων για δρομολόγηση & εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης, και ασύρματης επικοινωνίας. Στην περίπτωση πολλαπλών σημείων (όπως κεντρικά γραφεία & υποκαταστήματα), σχεδιάζουμε λύσεις διασύνδεση τους μέσω ασφαλές VPN tunnels, για την μέγιστη ασφάλεια και αξιοπιστία της διασύνδεσης.

Παροχή ρεύματος

Ελέγχουμε την σταθερότητα και την ποιότητα της παροχής ρεύματος από ΔΕΗ και ανάλυση πιθανής ανάγκης για Η/Ζ (γεννήτρια) και το μέγεθος του UPS

Παροχή Internet

Σταθερότητα / ταχύτητα γραμμών internet και πρόταση λύσης εναλλακτικής σύνδεσης & backup (3G / 4G / δορυφορικό internet) για αδιάλειπτη παροχή internet / διασύνδεσης μεταξύ κεντρικά & υποκαταστημάτων.

Διαθεσιμότητα

Ελέγχουμε την ανάγκη και δυνατότητα υπαρκτού budget, για συστήματα που διασφαλίζουν την διαθεσιμότητα του δικτύου – είτε εξολοκλήρου, είτε τμηματικά. Μπορεί να πάρει την μορφή του «όλα εις διπλούν» ή στην περίπτωση των server, το virtualisation – που πολλαπλά «εικονικά» server συνυπάρχουν σε ένα φυσικό μηχάνημα server.

Ασφάλεια

Η ασφάλεια είναι το άλφα και το ωμέγα στα δίκτυα που στήνουμε, εξετάζουμε το κάθε δίκτυο ξεχωριστά για την παροχή της μέγιστης επιτρεπτής επιπέδου ασφαλείας του δικτύου. Αρκετοί πελάτες μας έχουν ειδικές ανάγκες ασφαλείας, τις οποίες προσαρμόζουμε στο δίκτυο τους.

Backup

Εξετάζουμε τους πολλαπλούς μεθόδους backup – είτε online / onsite στο χώρο της εγκατάστασης, είτε online / offsite σε ένα ασφαλές χώρο τρίτου μέσω διασύνδεσης, για να προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή λύση για την διασφάλιση της ακεραιότητας των πολύτιμων δεδομένων του πελάτη μας.

Επεκτασιμότητα

Σε κάθε λύση που προσφέρουμε, δίνουμε μεγάλη βάση στο μέλλον. Συζητάμε με τον πελάτη μας τα σχέδια ανάπτυξης και επέκτασης του, για να προσφέρουμε μια λύση η οποία θα μπορεί να είναι συνεχές αποτελεσματική χωρίς μεγάλες επιπλέον επενδύσεις.