Εγκαταστάσεις δικτύων

Γνωρίζουμε καλά τους λόγους που θα οδηγηθείτε στην αναβάθμιση ή νέα εγκατάσταση του δικτύου σας. Τα εξειδικευμένα προγράμματα (ERP / CRM) συχνά το απαιτούν. Γι’ αυτό, χρειάζεστε συνεργάτες που δεν θα έχουν προσωπικό κέρδος από την αγορά του υλικού (hardware) ή λογισμικού (software), ένα συχνό φαινόμενο στον τομέα της τεχνολογίας.

Εμείς, ακολουθούμε μια διαφορετική προσέγγιση, δημιουργώντας ένα πλήρες σχέδιο για τις παρούσες και τις μελλοντικές ανάγκες των πελατών μας, προσφέροντας μια αμερόληπτη και τεκμηριωμένη μελέτη με βάση αυτές τις ανάγκες. Οι αρχιτέκτονες δικτύων μας δεν έχουν καμία προκατάληψη ως προς τη μάρκα του υλικού, που θα χρησιμοποιηθεί.

Προσφέρουμε μόνο ό,τι θα εξυπηρετήσει τους πελάτες μας με τον καλύτερο τρόπο, μέσα στα πλαίσια του προϋπολογισμού τους. Τα δίκτυά μας έχουν σχεδιαστεί να ξεκινούν πάντα με κάποιες μη διαπραγματεύσιμες προδιαγραφές, όπως τη μέγιστη αποδοτικότητα κόστους/όφελος, διαθεσιμότητα που πλησιάζει το 100%, μέγιστη απόδοση και ασφάλεια, μέσα στα πλαίσια που επιτρέπει ο εξοπλισμός και με το ελάχιστο συνολικό κόστος.

Μελέτη υλοποίησης δικτύου

Ψηφιακή συνεργασία

Απομακρυσμένη πρόσβαση

Εγκαταστάσεις computer room

Ανοχή σφαλμάτων

Συστήματα ενέργειας

Ασύρματα δίκτυα

Διαθεσιμότητα & Ασφάλεια

Έλεγχος ασφαλείας

Site-to-Site Secure VPN

Τηλεφωνικά συστήματα

Αναβάθμιση / επέκταση δικτύου

100% Διαθέσιμα συστήματα

Διαθεσιμότητα

Διαθεσιμότητα | 100% συνεχής λειτουργία – Τα περισσότερα δίκτυα έχουν πολλά ευάλωτα σημεία που οδηγούν στην αποτυχία συστήματος. Στόχος μας είναι η εξάλειψη αυτών των σημείων στο επίπεδο που μας επιτρέπει ο προϋπολογισμός του πελάτη μας. Παρέχουμε λύσεις στα πιο συχνά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα σημερινά εταιρικά δίκτυα, από πολλαπλό υλικό του server μέχρι εφεδρικές συνδέσεις στο Διαδίκτυο και συνδυασμούς γεννήτριας/UPS. Χρησιμοποιούμε ένα ευρύ φάσμα νέων τεχνολογιών για να εξαλείψουμε τη διακοπή λειτουργίας του συστήματος:-

Εφεδρικά υλικά server

 • RAID – Συστοιχίες σκληρών δίσκων με στόχο την εξάλειψη προβλημάτων που προκύπτουν από αστοχία υλικού ενός ή περισσότερων σκληρών δίσκων
 • Πολλαπλά, εφεδρικά τροφοδοτικά στον server
 • Πολλαπλές συνδέσεις LAN σε διαφορετικά switches
 • Virtualisation – Εγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος σε μια εικονική πλατφόρμα βασισμένη στο υλικό του server. Αυτό μας επιτρέπει να μεταφέρουμε όλο τον server σε μία εφεδρική μονάδα σε περίπτωση καταστροφικής αστοχίας υλικού
 • Clustering – Παρόμοια λειτουργία με το virtualization, με τη διαφορά ότι προσφέρει ένα παράλληλο online σύστημα, και στην περίπτωση που ο server πάψει να λειτουργεί ο εφεδρικός λειτουργεί αυτόματα στη θέση του

Δικτυακός εξοπλισμός

 • Πολλαπλά εφεδρικά switches
 • Πολλαπλά routers/internet gateways
 • Εναλλακτικές συνδέσεις Internet (Wi-Fi, 3G/4G)
 • Πολλαπλά firewalls

Ασφάλεια

 • Συγκεντρωτική παρακολούθηση αντιικών συστημάτων
 • Συγκεντρωτική πολιτική ασφαλείας
 • Προστασία των αρχείων με κωδικό ασφαλείας ή με κρυπτογράφηση
 • Hardware firewall
 • Software firewall (PC’s / Servers)

Εφεδρικά συστήματα παροχής ενέργειας

 • UPS
 • Γεννήτριες (Η/Ζ)

Ακεραιότητα δεδομένων

 • Ολοκληρωμένα αντίγραφα ασφαλείας
 • Στοιχειώδη εφεδρικά συστήματα
 • Αντίγραφα ασφαλείας εντός και εκτός του χώρου
Εκτός γραφείου;...Εντός γραφείου!

Απομακρυσμένη πρόσβαση

Γιατί να είστε στο γραφείο αν δεν χρειάζεται; – Έχουμε ενσωματώσει τεχνολογίες από τους καλύτερους κατασκευαστές software που προσφέρουν ασφαλή και γρήγορη απομακρυσμένη πρόσβαση για το προσωπικό που δουλεύει εκτός γραφείου. Οποιαδήποτε πληροφορία που είναι διαθέσιμη στο γραφείο προωθείται, μέσω απομακρυσμένης πρόσβασης, εκτός γραφείου. Έτσι επιτυγχάνεται η απρόσκοπτη συνεργασία των υπαλλήλων εντός και εκτός γραφείου.

Η απομακρυσμένη πρόσβαση επιτρέπει σε έναν εργαζόμενο, για παράδειγμα, να έχει μαζί του συνεχώς ένα αντίγραφο του εταιρικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αρχείων είτε μέσω smartphone είτε μέσω internet. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται πως οποιαδήποτε εργασία τελείται εκτός γραφείου, είναι άμεσα προσβάσιμη στους συναδέλφους που βρίσκονται εντός της εταιρείας. Έτσι εξαλείφεται οποιαδήποτε σύγχυση και χαμένος χρόνος από τον συγχρονισμό των αρχείων και τη σύγκριση διαφορετικών αντιγράφων του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όταν ο εργαζόμενος επιστρέφει.

Όλοι μαζί για αυξημένη αποτελεσματικότητα

Ψηφιακή συνεργασία

Ας εργαστούμε όλοι μαζί – Οι τεχνολογίες συνεργασίας επιτρέπουν στο προσωπικό μιας εταιρείας να δουλεύουν όλοι μαζί, ενιαία, χωρίς να χάνουν χρόνο μεταφέροντας φακέλους και μοιράζοντας εκτυπώσεις σε χρονοβόρες συναντήσεις.

Έτσι, ο εργαζόμενος που του έχει ανατεθεί ένα συγκεκριμένο έργο δουλεύει έχοντας πλήρη και σαφή εικόνα της προόδου των υπολοίπων που δουλεύουν στο ίδιο έργο αλλά σε διαφορετικά κομμάτια του. Ο χρήστης μπορεί και προσαρμόζει το μέρος της εργασίας του στο γενικότερο έργο σε πραγματικό χρόνο για να συμπίπτει με το έργο των υπολοίπων.

Οι χρήστες μοιράζονται μεταξύ τους κοινούς φακέλους και οποιαδήποτε αλλαγή ή ανανέωση τους είναι άμεσα διαθέσιμη σε όλους. Άλλο ένα προτέρημα των τεχνολογιών συνεργασίας είναι πως δίνουν τη δυνατότητα στον project manager να έχει ολοκληρωμένη εικόνα για την πρόοδο του έργου έτσι ώστε να μπορεί να κάνει μικρές αλλαγές ,αν απαιτούνται, χωρίς να πρέπει πρώτα ο χρήστης να ολοκληρώσει το έργο του - όλα γίνονται σε πραγματικό χρόνο.

Μελέτες υλοποίησης δικτύου

Το πρώτο βήμα στην υλοποίηση είτε ενός νέου δικτύου δεδομένων, είτε την αναβάθμιση / επέκταση ενός ήδη υπάρχων, είναι να καταλάβουμε τις ανάγκες και τις οικονομικές δυνατότητες του πελάτη μας, ώστε να παρέχουμε την πιο αξιόπιστη και αποτελεσματική λύση, με προοπτικές επέκτασης στο μέλλον.

Καλωδίωση & Επικοινωνία

Μελέτη εγκαταστάσεων για δρομολόγηση & εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης, και ασύρματης επικοινωνίας. Στην περίπτωση πολλαπλών σημείων (όπως κεντρικά γραφεία & υποκαταστήματα), σχεδιάζουμε λύσεις διασύνδεση τους μέσω ασφαλές VPN tunnels, για την μέγιστη ασφάλεια και αξιοπιστία της διασύνδεσης.

Παροχή ρεύματος

Ελέγχουμε την σταθερότητα και την ποιότητα της παροχής ρεύματος από ΔΕΗ και ανάλυση πιθανής ανάγκης για Η/Ζ (γεννήτρια) και το μέγεθος του UPS.

Παροχή Internet

Σταθερότητα / ταχύτητα γραμμών internet και πρόταση λύσης εναλλακτικής σύνδεσης & backup (3G / 4G / δορυφορικό internet) για αδιάλειπτη παροχή internet / διασύνδεσης μεταξύ κεντρικά & υποκαταστημάτων.

Διαθεσιμότητα

Ελέγχουμε την ανάγκη και δυνατότητα υπαρκτού budget, για συστήματα που διασφαλίζουν την διαθεσιμότητα του δικτύου – είτε εξολοκλήρου, είτα τμηματικά. Μπορεί να πάρει την μορφή του «όλα εις διπλούν» ή στην περίπτωση των server, το virtualisation – που πολλαπλά «εικονικά» server συνυπάρχουν σε ένα φυσικό μηχάνημα server.

Ασφάλεια

Η ασφάλεια είναι το παν στα δίκτυα που στήνουμε, και εξετάζουμε το κάθε δίκτυο ξεχωριστά για την παροχή της μέγιστης επιτρεπτής επιπέδου ασφαλείας του δικτύου. Αρκετοί πελάτες μας έχουν ειδικές ανάγκες ασφάλειας, τα οποία προσαρμόζουμε στο δίκτυο τους.

Backup

Εξετάζουμε τους πολλαπλούς μεθόδους backup – είτε online / onsite στο χώρο της εγκατάστασης, είτε online / offsite σε ένα ασφαλές χώρο τρίτου μέσω διασύνδεσης, για να προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή λύση για την διασφάλιση της ακεραιότητας των πολύτιμων δεδομένων του πελάτη μας.

Επεκτασιμότητα

Σε κάθε λύση που προσφέρουμε, δίνουμε μεγάλη βάση στο μέλλον. Συζητάμε με τον πελάτη μας τα σχέδια ανάπτυξης και επέκτασης του, για να προσφέρουμε μια λύση η οποία θα μπορεί να είναι συνεχές αποτελεσματική χωρίς μεγάλες επιπλέον επενδύσεις.