Ασφάλεια Δικτύων

Κατά την διάρκεια του σχεδιασμού ενός εταιρικού δικτύου, ξεκινάμε από την εξάλειψη των βασικών κινδύνων ασφαλείας που έχουν να κάνουν με τη θεμελιώδη πρόσβαση στο διαδίκτυο: πρόσβαση στο διαδίκτυο, αποστολή/λήψη μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Για εμάς, αυτό είναι ένα μη διαπραγματεύσιμο τμήμα στο στάδιο σχεδιασμού του δικτύου μας και μόλις ολοκληρωθεί, ο πελάτης μας ενημερώνεται για τα περαιτέρω μέτρα που μπορούν να ληφθούν και για την αποφυγή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στα αρχεία από τρίτους.

Μόλις πραγματοποιήσουμε τον έλεγχο ασφαλείας και εφαρμόσουμε τα μέτρα που έχουμε καθορίσει, εκτελούμε ελέγχους για να βεβαιωθούμε για την αποτελεσματικότητα της λύσης που έχουμε προσφέρει. Αυτό λαμβάνει τη μορφή δοκιμής hacking ή ηθικού-hacking από έναν Certified Ethical Hacker (CEH) προκειμένου να πιστοποιήσει ότι οι λύσεις που έχουμε προσφέρει είναι αποτελεσματικές στη μείωση ή ακόμη και στην εξάλειψη του κινδύνου της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης.

Η εμπειρία μας έχει διδάξει ότι υπάρχουν δύο κύριες κατηγορίες κινδύνου και προσφέρουμε λύσεις και για τις δύο:

  • Ο πρώτος εξωτερικός κίνδυνος προέρχεται κυρίως από το διαδίκτυο. Μια εταιρεία μπορεί να έχει μια σχετικά χαλαρή πολιτική πρόσβασης στο Διαδίκτυο για τους υπαλλήλους της και αυτό από μόνο του μπορεί να προκαλέσει πολλές παραβιάσεις ασφαλείας και μια γενική απώλεια παραγωγικότητας. Επίσης, η εταιρεία θα μπορούσε να φιλοξενεί έναν διακομιστή απομακρυσμένης πρόσβασης ή κάποιο mail/web server στο εσωτερικό εταιρικό δίκτυο (LAN) για την πρόσβαση των εργαζομένων, όταν είναι εκτός γραφείου.
  • Ο δεύτερος μεγαλύτερος κίνδυνος είναι η απώλεια εσωτερικών δεδομένων από κάποιο μέλος του προσωπικού. Αυτό, μπορεί να οδηγήσει σε απεριόριστη ή ανεξέλεγκτη πρόσβαση σε εσωτερικούς πόρους του δικτύου (κοινόχρηστα αρχεία, κοινόχρηστους φακέλους ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κτλ.) ή σκόπιμη κλοπή δεδομένων από κάποιον υπάλληλο.

Έχουμε αναπτύξει μια πολυεπίπεδη προσέγγιση για την ασφάλεια, μέσα από πολλά χρόνια εμπειρίας στον τομέα. Η εμπειρία αυτή αποκτήθηκε είτε από συνεργασία με μικρές τοπικές εταιρείες με περιορισμένη έκθεση σε κίνδυνο, είτε από συνεργασία με επιχειρήσεις σε πολλές τοποθεσίες και απομακρυσμένη πρόσβαση σε περιβάλλον έκθεσης υψηλού κινδύνου.

Έχουμε αποκτήσει πολύτιμη εμπειρία μέσα από τη συνεργασία με εταιρείες με υψηλό κίνδυνο έκθεσης στο hacking ή σε άλλους τρόπους μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης. Μπορούμε στη συνέχεια να χρησιμοποιήσουμε αυτή την εμπειρία για τη διαφύλαξη των δεδομένων και την ακεραιότητα όλων των δικτύων που βρίσκονται υπό την αιγίδα μας, από τις μικρότερες μέχρι τις μεγαλύτερες εταιρείες.