Συμβόλαια συντήρησης / τεχνικής υποστήριξης

Προσφέρουμε σε κάθε συμβόλαιο τεχνικής υποστήριξης, την ευκαιρία να γνωρίζετε το ΑΚΡΙΒΕΣ κόστος ομαλής λειτουργίας του δικτύου σας – απ’ το κόστος υποστήριξης, μέχρι και το κόστος της μελλοντικής επέκτασης. Μέσω των συμβολαίων τεχνικής υποστήριξης μπορούμε να αφαιρούμε την αβεβαιότητα που συνδέεται με τη σημερινή αγορά.

Τα συμβόλαια συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης, είναι ειδικά σχεδιασμένα πάνω στις ανάγκες του κάθε πελάτη. Αυτό μας επιτρέπει να προσφέρουμε το πιο ολοκληρωμένο επίπεδο στήριξης, διατηρώντας παράλληλα ρεαλιστικό το κόστος. Στόχος μας, είναι να βεβαιωθούμε ότι ο πελάτης μας αισθάνεται σαν να έχει ένα εσωτερικό τμήμα Ι.Τ. χωρίς το κόστος, να συγκρίνεται με αυτό της μίσθωσης προσωπικού.

Τι περιλαμβάνει ένα συμβόλαιο τεχνικής υποστήριξης:

Διαθεσιμότητα | 100% συνεχής λειτουργία

Τα δίκτυα έχουν πολλά ευάλωτα σημεία που οδηγούν στην αποτυχία συστήματος.