Ερωτηματολόγια

Έρευνα εξυπηρέτησης πελατών


1. Με ποιους από τους παρακάτω τρόπους επικοινωνήσατε με τεχνικό της εταιρείας μας, την τελευταία φορά που είχατε κάποιο θέμα; (Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν)

2. Επικοινωνήσατε με πάνω από έναν τεχνικούς της εταιρείας μας;
3. Πόσες φορές ήρθατε σε επαφή με την τεχνική υποστήριξη της εταιρείας μας πριν επιλυθεί το πρόβλημά σας - η ερώτηση σας;


4. Πόση ώρα χρειάστηκε για να επιλυθεί το πρόβλημά σας – ερώτηση σας;5. Γιατί επικοινωνήσατε με την τεχνική μας υποστήριξη;
6. Πόσο πρόθυμος να σας βοηθήσει με το ερώτημα – πρόβλημα σας ήταν ο τεχνικός μας;


7. Πόσο καλά πιστεύετε ότι κατάλαβε ο τεχνικός μας το ερώτημα – πρόβλημα σας;


8. Πιστεύετε ότι ο τεχνικός μας έλυσε το ερώτημα – πρόβλημα σας γρήγορα, αργά, ή τίποτε από τα δύο;
9. Πόσο εξυπηρετικός ήταν ο τεχνικός μας;


10. Ποιο από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά, εάν υπάρχουν, ισχύουν για την εμπειρία σας, όταν επικοινωνήσατε;

11. Η τεχνική υποστήριξη ήταν


12. Συνολικά, πόσο ικανοποιημένος είστε με την τεχνική υποστήριξη της εταιρείας μας;


13. Αν δεν ήσασταν πολύ ικανοποιημένοι, τι θα μπορούσαμε να κάνουμε για να βελτιώσουμε την τεχνική μας υποστήριξη;