Ερωτηματολόγια

Έρευνα τεχνικής επίσκεψης


1. Λαμβάνοντας υπόψη όλους τους παράγοντες, παρακαλούμε επιλέξτε την απάντηση που περιγράφει καλύτερα το συνολικό επίπεδο ικανοποίησης σας με τις υπηρεσίες πληροφορικής μας


2. Πόση ώρα πήρε στον τεχνικό μας για να χειριστεί το πιο πρόσφατο πρόβλημά σας;


3. Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τον χειρισμό του τεχνικού μας στο πιο προσφατο πρόβλημά σας;


4. Ποιο από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά, εάν υπάρχουν, ισχύουν για τον τεχνικό μας;

5. Αν δεν ήσαστε ικανοποιημένοι από τον τεχνικό μας, παρακαλούμε πείτε μας γιατί;