Ερωτηματολόγια

Αποτελέσματα (5)

Έρευνα τεχνικής επίσκεψης


1. Λαμβάνοντας υπόψη όλους τους παράγοντες, παρακαλούμε επιλέξτε την απάντηση που περιγράφει καλύτερα το συνολικό επίπεδο ικανοποίησης σας με τις υπηρεσίες πληροφορικής μας

 • Πολύ Ικανοποιημένος80%
 • Ικανοποιημένος20%
 • Ουδέτερος0%
 • Δυσαρεστημένος0%
 • Πολύ Δυσαρεστημένος0%

2. Πόση ώρα πήρε στον τεχνικό μας για να χειριστεί το πιο πρόσφατο πρόβλημά σας;

 • Λιγότερο από 30 λεπτά 60%
 • 2 ώρες40%
 • 2 - 6 ώρες0%
 • 6 - 8 ώρες0%
 • Πάνω από μία ημέρα0%

3. Πόσο ικανοποιημένοι είστε με τον χειρισμό του τεχνικού μας στο πιο προσφατο πρόβλημά σας;

 • Πολύ Ικανοποιημένος60%
 • Ικανοποιημένος40%
 • Ουδέτερος0%
 • Δυσαρεστημένος0%
 • Πολύ Δυσαρεστημένος0%

4. Ποιο από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά, εάν υπάρχουν, ισχύουν για τον τεχνικό μας;

 • Είναι εξυπηρετικός100%
 • Είναι φιλικός80%
 • Είναι επαγγελματίας100%
 • Έχει εξαιρετική γνώση20%
 • Έχει έλλειψη σχετικής γνώσης0%
 • Δεν είναι ευγενικός0%
 • Είναι ασυνεπής0%
 • Άλλο (διευκρινίστε):0%