Ερωτηματολόγια

Έρευνα τεχνικής υποστήριξης


1. Πόσο καλά πιστεύετε ότι κατάλαβε ο τεχνικός μας το ερώτημα – πρόβλημα σας;


2. Πιστεύετε ότι ο τεχνικός μας έλυσε το ερώτημα – πρόβλημα σας γρήγορα, αργά, ή τίποτε από τα δύο;
3. Πόσες φορές ήρθατε σε επαφή με την τεχνική υποστήριξη της εταιρείας μας πριν επιλυθεί το πρόβλημά σας - η ερώτηση σας;


4. Πόση ώρα χρειάστηκε για να επιλυθεί το πρόβλημά σας – ερώτηση σας;5. Ποιο από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά, εάν υπάρχουν, ισχύουν για την εμπειρία σας, όταν επικοινωνήσατε;

6. Αν δεν ήσασταν ικανοποιημένοι από την τεχνική υποστήριξη, τι θα μπορούσαμε να κάνουμε για να βελτιώσουμε την τεχνική μας υποστήριξη;