Ερωτηματολόγια

Αποτελέσματα (39)

Έρευνα τεχνικής υποστήριξης


1. Πόσο καλά πιστεύετε ότι κατάλαβε ο τεχνικός μας το ερώτημα – πρόβλημα σας;

 • Εξαιρετικά89%
 • Πολύ καλά7%
 • Μέτρια0%
 • Όχι αρκετά καλά0%
 • Δεν κατάλαβε καθόλου0%

2. Πιστεύετε ότι ο τεχνικός μας έλυσε το ερώτημα – πρόβλημα σας γρήγορα, αργά, ή τίποτε από τα δύο;

 • Εξαιρετικά γρήγορα79%
 • Αρκετά γρήγορα12%
 • Γρήγορα2%
 • Ούτε γρήγορα αλλά ούτε και αργά0%
 • Αργά2%
 • Αρκετά αργά0%
 • Πάρα πολύ αργά0%

3. Πόσες φορές ήρθατε σε επαφή με την τεχνική υποστήριξη της εταιρείας μας πριν επιλυθεί το πρόβλημά σας - η ερώτηση σας;

 • Μία φορά79%
 • Δύο φορές5%
 • Τρεις φορές5%
 • Πάνω από τρεις φορές5%
 • Δεν έχει επιλυθεί ακόμα2%

4. Πόση ώρα χρειάστηκε για να επιλυθεί το πρόβλημά σας – ερώτηση σας;

 • Την ίδια μέρα30%
 • Πάνω από 30 λεπτά την ίδια μέρα5%
 • Λιγότερο από 30 λεπτά41%
 • 2 μέρες12%
 • Πάνω από 1 εβδομάδα0%
 • Δεν έχει επιλυθεί ακόμα2%

5. Ποιο από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά, εάν υπάρχουν, ισχύουν για την εμπειρία σας, όταν επικοινωνήσατε;

 • Εξαιρετική γνώση74%
 • Εύκολη επικοινωνία46%
 • Επίλυση τον περισσότερων ερωτημάτων – προβλημάτων30%
 • Δεν αντιμετώπισα κάποιο πρόβλημα30%
 • Έλλειψη σχετικής γνώσης0%
 • Έπρεπε να επαναλάβω πολλές φορές το πρόβλημα0%
 • Υποχρεώθηκα να συνεννοηθώ με άλλους συναδέλφους0%
 • Άλλο (διευκρινίστε):0%