Απομακρυσμένη Πρόσβαση

Απομακρυσμένη πρόσβαση | Γιατί να είστε στο γραφείο αν δεν χρειάζεται; – Έχουμε ενσωματώσει τεχνολογίες από τους καλύτερους κατασκευαστές προγραμμάτων που προσφέρουν ασφαλή και γρήγορη απομακρυσμένη πρόσβαση για το προσωπικό που δουλεύει εκτός γραφείου.

Οποιαδήποτε πληροφορία που είναι διαθέσιμη στο γραφείο, προωθείται, μέσω απομακρυσμένης πρόσβασης, εκτός γραφείου. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η απρόσκοπτη συνεργασία των υπαλλήλων εντός και εκτός γραφείου.

Η απομακρυσμένη πρόσβαση σας επιτρέπει να έχετε αντίγραφο του εταιρικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αρχείων είτε μέσω smartphone, είτε μέσω internet.
Με αυτόν τον τρόπο, εξασφαλίζεται πως οποιαδήποτε εργασία συντελείται εκτός γραφείου, είναι άμεσα πρόσβαση στους συναδέλφους που βρίσκονται εντός της εταιρείας. Έτσι, εξαλείφεται οποιαδήποτε σύγχυση και χαμένος χρόνος από τον συγχρονισμό των αρχείων και τη σύγκριση διαφορετικών αντιγράφων του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.