Ερωτηματολόγια

Αποτελέσματα (13)

Έρευνα εξυπηρέτησης πελατών


1. Με ποιους από τους παρακάτω τρόπους επικοινωνήσατε με τεχνικό της εταιρείας μας, την τελευταία φορά που είχατε κάποιο θέμα; (Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν)

 • Προσωπικά23%
 • Τηλέφωνο61%
 • Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο30%
 • Άλλο (διευκρινίστε): 0%

2. Επικοινωνήσατε με πάνω από έναν τεχνικούς της εταιρείας μας;

 • Ναι15%
 • Όχι69%
 • Δεν είμαι σίγουρος0%

3. Πόσες φορές ήρθατε σε επαφή με την τεχνική υποστήριξη της εταιρείας μας πριν επιλυθεί το πρόβλημά σας - η ερώτηση σας;

 • Μία φορά53%
 • Δύο φορές15%
 • Τρεις φορές7%
 • Πάνω από τρεις φορές7%
 • Δεν έχει επιλυθεί ακόμα0%

4. Πόση ώρα χρειάστηκε για να επιλυθεί το πρόβλημά σας – ερώτηση σας;

 • Λιγότερο από 30 λεπτά46%
 • Πάνω από 30 λεπτά την ίδια μέρα0%
 • Την ίδια μέρα30%
 • 2 μέρες7%
 • Πάνω από 1 εβδομάδα0%
 • Δεν έχει επιλυθεί ακόμα0%

5. Γιατί επικοινωνήσατε με την τεχνική μας υποστήριξη;

 • Τεχνικά θέματα με το λογισμικό38%
 • Τεχνικά θέματα με το υλικό30%
 • Έρευνα για το λογισμικό7%
 • Έρευνα για το υλικό0%
 • Δεν ήμουν ικανοποιημένος με το λογισμικό0%
 • Δεν ήμουν ικανοποιημένος με το υλικό0%
 • Άλλο (διευκρινίστε): 7%

6. Πόσο πρόθυμος να σας βοηθήσει με το ερώτημα – πρόβλημα σας ήταν ο τεχνικός μας;

 • Εξαιρετικά πρόθυμος46%
 • Πολύ πρόθυμος30%
 • Πρόθυμος7%
 • Όχι ιδιαιτέρα πρόθυμος0%
 • Καθόλου πρόθυμος0%

7. Πόσο καλά πιστεύετε ότι κατάλαβε ο τεχνικός μας το ερώτημα – πρόβλημα σας;

 • Εξαιρετικά53%
 • Πολύ καλά30%
 • Μέτρια0%
 • Όχι αρκετά καλά0%
 • Δεν κατάλαβε καθόλου0%

8. Πιστεύετε ότι ο τεχνικός μας έλυσε το ερώτημα – πρόβλημα σας γρήγορα, αργά, ή τίποτε από τα δύο;

 • Εξαιρετικά γρήγορα46%
 • Αρκετά γρήγορα23%
 • Γρήγορα7%
 • Ούτε γρήγορα αλλά ούτε και αργά7%
 • Αργά0%
 • Αρκετά αργά0%
 • Πάρα πολύ αργά0%

9. Πόσο εξυπηρετικός ήταν ο τεχνικός μας;

 • Εξαιρετικά εξυπηρετικός61%
 • Αρκετά εξυπηρετικός23%
 • Μέτρια εξυπηρετικός0%
 • Όχι πολύ εξυπηρετικός0%
 • Καθόλου εξυπηρετικός0%

10. Ποιο από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά, εάν υπάρχουν, ισχύουν για την εμπειρία σας, όταν επικοινωνήσατε;

 • Εξαιρετική γνώση53%
 • Εύκολη επικοινωνία46%
 • Επίλυση τον περισσότερων ερωτημάτων – προβλημάτων30%
 • Δεν αντιμετώπισα κάποιο πρόβλημα15%
 • Έλλειψη σχετικής γνώσης0%
 • Έπρεπε να επαναλάβω πολλές φορές το πρόβλημα0%
 • Υποχρεώθηκα να συνεννοηθώ με άλλους συναδέλφους0%
 • Άλλο (διευκρινίστε):0%

11. Η τεχνική υποστήριξη ήταν

 • Εξαιρετικά οργανωμένη46%
 • Παρείχε εξαιρετικές πληροφορίες15%
 • Έδωσε λύση στο ερώτημα – πρόβλημά μου γρήγορα και αποτελεσματικά46%
 • Δεν απαιτεί βελτίωση15%
 • Ανοργάνωτη0%
 • Διφορούμενη0%
 • Έδωσε λάθος πληροφορίες0%
 • Δεν μπορούσε να δώσει λύση στο ερώτημα - πρόβλημα μου0%
 • Άλλο (διευκρινίστε):0%

12. Συνολικά, πόσο ικανοποιημένος είστε με την τεχνική υποστήριξη της εταιρείας μας;

 • Πολύ ικανοποιημένος61%
 • Κάπως ικανοποιημένος23%
 • Ούτε ικανοποιημένος ούτε δυσαρεστημένος0%
 • Κάπως δυσαρεστημένος0%
 • Πολύ δυσαρεστημένος0%